Onnellinen Turku panostaa ennaltaehkäisyyn

Olen mukana ryhmässä, jonka joukko Turun vihreitä kunnallisvaaliehdokkaita perusti tuodakseen esiin ennaltaehkäisyn merkityksen terveydenhoidossa. Kirjoitimme aiheesta 11 tavoitetta, jotka esittelemme kukin omilla nettisivuillamme, tekstiltään saman sisältöisinä. Painoalueina ovat lapset, nuoret ja vanhukset.
Lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan pohja koko elämälle, joten silloin on erityisesti panostettava siihen, ettei kukaan syrjäydy. Vanhuudessa monet meistä tulevat uudelleen suuresti riippuvaisiksi yhteiskunnan palveluista, vaikka elämä siihen saakka olisikin ollut rikasta ja onnellista. Nykyisin vanhusten palvelut on Turussakin monin tavoin laiminlyöty ja monissa yhteyksissä vanhuksia pidetään vain painolastina kaupungin taloudelle. Tähän tilanteeseen on tultava radikaali muutos.

Mielenterveys painottuu kirjoituksissamme, koska sekin on nykyisellään laiminlyöty alue. Hoitojärjestelmä vaatii pikaista kohentamista, mutta ennen kaikkea on tehtävä paljon ennaltaehkäisevää työtä, joka tulee kokonaisuutena yhteiskunnalle edullisemmaksi kuin ongelmien hoito. Ennaltaehkäisevän työn tavoite on turvata turkulaisille onnellinen elämä. Tätä työtä on tehtävä jatkuvasti kaikilla hallinnon alueilla. Esimerkiksi kaavoittamisella on suuri merkitys ihmisten viihtyisyydelle, joka taas suoraan vaikuttaa hyvinvointiin ja terveydentilaan.

Omat ryhmäsivuni löytyvät osoitteesta koivuharju.fi/tet

Syrjäytymistä käsittelevä kirjoitukseni on pitemmässä muodossa löydettävissä tämän blogini Lapset ja nuoret-osatolta tai suoraan tästä linkistä.