Räntämäen kaupunginosaan tulee uusi tieyhteys Raunistulan puistotieltä Halisten suuntaan. Uusi tie ylittää Vähäjoen kauniissa maisemissa Maarian kirkon luona. Aivan tien viereen ja osittain sen alle jää myös kaunis Topinojan suisto. Seuraavassa on panoraamakuvia alueelta. Katso kartalta kuvauspaikan sijainti, kartalle on merkitty pallukka, joka on likimain ensimmäisen kuvauspaikan kohdalla. Vierityspalkin siirtäminen vastaa pään kääntämistä maastossa, kuvakulmat vaihtelevat noin 90 asteesta lähes 180 asteeseen.

Tien paikalta on jo alettu raivata Vähäjokivarren puustoa, tämä näkymä on aivan Vähäjoen rannan tuntumasta ylöspäin, kartan pallukasta luoteeseen:

1319067.jpg

Seuraava kuva on lähes samalta paikalta vastakkaiseen suuntaan, jossa näkyy taustalla Koroisten voimalaitos:

1319081.jpg

Seuraava kuva on otettu rinteen päältä samaan suuntaan kuin edellinen, hakattu kaistale jää nyt etualalle. Tielinja kulkee kuvauspaikalta likimain voimalaitoksen ja korkeimma voimalinjapylvään välistä:

1319087.jpg

Seuraava kuva on otettu tästä vajaa sata metriä oikealta, tielinjaukseen nähden poikittain (lounaasta kohti kartan pallukkaa). Pellon takana näkyy Vanhalla Tampereentiellä oleva Maarian kirkkosilta, joka ylittää Vähäjoen. Liikenne Halisten suuntaan, johon uusi tietyhteys johtaa, kulkee nykyisin Vanhaa Tampereentietä ja kuvassa keskellä näkyvän Maarian kirkon luota kääntyvää Maunu Tavastin katua pitkin:

1319093.jpg

Seuraava kuva on otettu Maarian kirkkosillan länsipuolelta kohdasta, joka edellisessä kuvassa jää sillan pään peittävän puuston taakse. Voimalaitos on kuvauspaikasta katsoen eteläkaakossa, kuvakulma ulottuu idästä etelään:

1319107.jpg

Seuraava näkymä on kuvattu edellisen kuvan vasemman reunan törmän päältä, kuvakulma ulottuu reilusti lounaasta luoteeseen:

1319106.jpg

Suvantopaikan varjoisessa törmässä tarkkaan katsoen voi erottaa punaisen ympäristötaideteoksen.

Seuraava näkymä on kuvattu edellisen kuvan kumpareen korkeimmalta kohdalta, likimain samanlaisen näkymän saa eteensä tulevalta sillalta. Näkymään mahtuu 180 astetta luoteesta kaakkoon:

1319115.jpg


Seuraava kuvaupaikka on kartan pallukasta kaakkoon, noin kolmasosa matkasta voimalaitokselle. Tielinja tulee kuvan vasemmasta reunasta suoraan katsojaa kohti:

1319118.jpg

Viimeinen kuva on otettu edellisestä kuvauspaikasta vasemmalle, joen törmältä pohjoiseen. Tie tulee peittämään tästä maisemasta yläosan ja oletettavasti rakentaminen tuhoaa alaosankin:

1319119.jpg

Kaikki kuvat olen ottanut tänään 23. helmikuuta 2008, vaikka kuvista voi olla vaikea uskoa talven olevan parhaimmillaan. Panoraamakuvat olen koonnut Autostitchilla  3-10:stä digikuvasta. Tuo Autostitchin demoversio on ilmainen, mutta todella näppärä ohjelma. Suurien kuvien käsittely alkuperäiskoossa vaatii koneelta paljon tehoa.

Miksi sitten tuo uusi tie rakennetaan? En minä tiedä. Vanhaa tietä ja siltaa leventämällä olisi minusta voinut hyvin ratkaista nykyiset ruuhkat Vanhan Tampereentien alussa ja säilyttää kauniin maiseman. Mahdollisesti uuden tien varteen Koroisten pelloille on myöhemmin ajateltu rakennettavaksi lisää asutusta.