Keväällä valmistui Turun viherverkkosuunnitelma, joka on tehty pohjustamaan Turun yleiskaavaa 2025/2030. Yleiskaavan osana tehdään viherkaavaa, jonka on tarkoitus valmistua vaiheittain alue kerrallaan. Viherverkkosuunnitelma on tehty tätä kaavoittamista varten. Suunnitelmassa kerrotaan viherkaavan tarkoituksesta näin (s. 7): "Viherkaavan laadinnan tarkoituksena on luoda edellytyksiä kaupungin kattavan viherverkoston ja sen arvojen säilymiselle ja kehittämiselle kaavoituksessa. Tähän on pyritty mm. tarkastelemalla koko Turun viheralueita kokonaisvaltaisesti huomioiden ekologinen ja toiminnallinen jatkuvuus kaupungin sisällä ja kuntarajojen yli. Olennaista on ollut myös selvittää luonto-, kulttuuri-, maisema- ja virkistysarvot yleiskaavatarkkuudella."

Viherverkkosuunnitelmaa laadittaessa on tehty paljon perusteellista työtä. Netistä löytyy koko suunnitelma ja huomattava määrä muuta aineistoa:
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentId=56462&nodeId=11979
Suosittelen lämpimästi!

Tuon suunnitelman huomioiminen kaavoituksessa säästäisi huomattavan määrän viimeisiä säilyneitä viheralueita Turussa. Suunnitelman karttoja katsoen hahmottuu selkeästi miten vähän vihreää on jäljellä ja miten repaleista se on. Yhtenäiset viherkäytävät ovat kuitenkin hyvin tärkeitä sekä ihmisille että luonnolle. Monissa Turkua suuremmissa kaupungeissa on aivan keskustassakin säilynyt suurempia viheralueita kuin Turussa. Tämä suunnitelma on tehty viime hetkillä, jotta edes jotain säilyisi Turussakin.

Viherverkkosuunnitelman sivulla 8 sanotaan: "Voi mennä pitkäänkin, ennen kuin Turun yleiskaava 2025/2030 vahvistuu. Viherkaavan valmistelumateriaali on kuitenkin tarkoitettu käytettäväksi myös osayleiskaavojen valmistelun pohjana. Viherkaavan voidaankin näin ollen ajatella vahvistuvan osaalue kerrallaan." Suunnitelma on siis tarkoitettu toimimaan kaavoitusta ohjaavasti.

Viime viikkoina on noussut julkisuuteen hankkeita, joiden tarkoituksena on rakentaa asuntoja suunnitellun viherverkon ydinalueille. Uittamolla on rakennusyritys tehnyt suunnitteluvarauksen hienoille kallioisille metsäkaistaleille, jotka muodostavat kapean viherkäytävän jo nyt suuren kerrostaloalueen reunalle.

1966523.jpg
Uittamon hienot kallioalueet ovat tässä kartan keskellä. Osaa niistä uhkaa rakentaminen. Kartta on viherverkkosuunnitelmasta, joka löytyy edellä esittämältäni nettisivulta (Viherverkoston arvoluokitus (eteläosa).) Huom! Tämän kaupungin nettisivulle johtavan linkin takana olevalla pdf-tiedostolla on virheellinen nimi, lisää nimeen pääte .pdf, niin saat tallentamasi tiedoston auki Adobe Acrobatilla.

Samanlainen suunnitteluvaraus on tehty Hepokullan alueella vanhalle virkistysalueelle, jossa on myös erityisen arvokkaita kohteita, kartassa merkitty tumman vihreällä:

1966526.jpg
Hepokullan viheralue on tässä keskellä. Kartan lähde sama kuin edellä.

Rakennusluvan antaminen näille alueille osoittaisi, että kaupungin päättäjillä ei ole tarkoituskaan toteuttaa viherverkkosuunnitelmassa esitettyjä hienoja ajatuksia. Kun kaavoituksessa toimitaan vuosikymmenten aikajänteellä, ehditään pieniä alueita kerrallaan rakentamalla tuhoamaan merkittävä osa viheralueista lähes huomaamatta. Samalla rakennuslupien antaminen osoittaisi, ettei poliitikkojen päätöksiä ole ajateltukaan pidettäviksi. Sama suuntaushan on vallalla tämän hetken valtakunnanpolitiikassakin, jossa on jälleen uudelleen alettu ministeritasolla puhua Vuotoksen altaan rakentamisesta.

Tässä vielä pari näkymää Uittamon kallioilta 22.9.2008:

1966529.jpg

1966530.jpg