Numero 234 Turku

Minua on mahdollista äänestää kuntavaaleissa Turussa. Olen näissä vaaleissa ensi kertaa ehdokkaana Turussa. Olen ollut vihreissä mukana vihreän liikkeen alusta asti, mutta kunnalliset luottamustoimet olen tähän asti halunnut jättää ihmisille, joilla on niihin enemmän aikaa. Nyt olen ensimmäistä kertaa elämäntilanteessa, jossa minun on mahdollista paneutua yhteisten asioiden hoitamiseen täysipainoisesti. Tyttäreni on jo aikuinen ja muuttanut Helsinkiin opiskelemaan.

Olen keski-ikäinen ammatinharjoittaja ja asuntovelka on maksettu, joten työ vie aikaani hyvin vähän. Teen töitä vain sen verran kuin on tarpeen ja vihreiden elämäntapojeni ansiosta se on hyvin vähän. Yrittäjänä pystyn itse päättämään paljonko aikaa annan työelämälle. Normaalisti teen talvikaudella töitä muutaman kuukauden, kesäisin en mielelläni lainkaan. Kesäni kuluvat maalla vanhan sukutorpan maisemissa tai Turun saaristossa ja muissa mukavissa ympäristöissä erilaisilla perinnemaisemien hoitoon liittyvillä talkooleireillä. Leireillä on mahdollista tehdä konkreettista työtä ympäristömme hyväksi ja niillä tapaa toinen toistaan mukavampia ihmisiä.

Minulla on siis tässä elämänvaiheessani runsaasti vapaa-aikaa, jonka mielelläni käyttäisin yhteisten asioidemme hoitamiseen niin hyvin kuin osaan. Pohjaa osaamiselleni antavat monipuolinen työkokemukseni ja koulutukseni. Olen alun perin koulutukseltani psykologi ja toiminut muun muassa mielenterveystyön, kehitysvammaistyön ja kuntoutuksen piirissä, ammatinvalintapsykologina sekä opettajana ja opinto-ohjaajana. 1990-luvulla toimin vapaana toimittajana ja valokuvaajana sekä opiskelin biologiaa ja ympäristötiedettä. Nykyisin teen työkseni nettisivuja ja erilaisia ympäristönsuojeluun ja -tutkimukseen liittyviä pätkätöitä. Lyhyet työsuhteet sopivat minulle parhaiten, koska en elä tehdäkseni töitä, vaan teen töitä elääkseni.


Asun vanhassa puutalossa Lonttisissa. Uusimpiin harrastuksiini kuuluukin Turun kulttuuriperintöyhdistys Puu ja Talo ry, jossa yritämme saada säilytetyksi jälkipolville uhanalaisia puutalokohteita. Turun Luonnonsuojeluyhdistyksessä taas pyrimme säilyttämään Turun arvokkaita luontokohteita. kuin itsestään vaalilauseekseni putkahti mieleeni Pidetään Turku vihreänä! Turussa on paljon hienoja kaupunkiluontokohteita ja monia vielä vaille huomiota jääneitä arvokkaita rakennuskohteita. Niiden
säilyttäminen on olennainen osa poliittista toimintaani. Puutalojen puolesta teen myös yhteistyötä muiden ehdokkaiden kanssa.

Maailma muuttuu nopeasti  ja Turunkin pitää pysyä kehityksessä mukana. Ilmastonmuutos vaatii monien ratkaisujen miettimistä kokonaan uudelleen. Suurimmat hiilidioksidipäästöt tulevat asumisesta ja liikenteestä. Uusien asuntojen rakentaminen on mielestäni keskitettävä jo rakennetuille alueille ja vanhoja alueita täydentäen. Lähtökohtana on oltava todellinen tarve. Tällä hetkellä Turussa on vireillä laajoja kaavoitushankkeita eri puolilla kaupunkia. Niiden toteutuminen vaatisi, että Turkuun tulisi kymmeniä tuhansia uusia asukkaita. Tämä ei näytä todennäköiseltä, kun Suomen väestönkasvu on käytännössä pysähtynyt. Uudet hankkeet on pantava tärkeysjärjestykseen ja toteutettava valmiiksi asti ennen uusien aloittamista. Saaret on tässä vaiheessa säästettävä lisärakentamiselta ja parannettava niiden virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Joukkoliikenne on rakennettava kokonaan uudelle pohjalle. Pääpainon on pantava pikaraitiotien rakentamiselle yhdessä naapurikuntien kanssa linjalle Kaarina - Turku - Naantali. Turussa pikaratikalla tulee päästä suurimpiin lähiöihin. Tällä tavalla liikenteen päästöjä voidaan pienentää merkittävästi, joukkoliikenne saadaan kannattavaksi eikä keskustaan ole tarvetta rakentaa lisää pysäköintitilaa. Torin rakentamisessa voidaan keskittyä ihmisten viihtyvyyden parantamiseen.

Tässä oli joitakin vaaliteemojani. Lisää ajatuksiani voit lukea blogini arkistosta ja kirjoitan ennen vaaleja vielä lisää erillisiä vaalisivuja, jotka tulevat löytymään oikean reunan valikosta. Minua voi myös tavata Turun torilla vihreiden vaalikojulla ja muissa tapahtumissa, joista löydät tietoa sivulta Kampanja-aikatauluni.

Pidetään Turku vihreänä!

1965084.jpg

Vihreät - Turku - numero 234
 
Vihreät Turussa nrot 182 - 281
 www.turunseudunvihreat.fi