Tämän viikon toiveet uusille valtuustoehdokkaille ovat olleet hiukan vaativia, mutta sinänsä hyviä ja ymmärrettäviä. Politiikan täyskäännöstä kannatan itsekin, mutta en lupaa tehdä sitä ainakaan yksin. Kun Turun talous on vuosien ja vuosikymmenten aikana saatu nykyiseen tilaansa, jossa velkaa tulee perustoimintojenkin ylläpidosta, on vaikea kuvitella miten palvelujen parannuksia voisi toteuttaa nopeasti. Sellaista en lähde lupaamaan. Sen sijaan minulla on kyllä pitemmän aikavälin ehdotuksia. Sairaanhoidon menoja on mahdollista pienentää merkittävästi, jos hyvissä ajoin hoidetaan terveyttä. Kun torjutaan sairauksia ennakolta, säästetään hoitokuluissa huomattavasti enemmän kuin ennaltaehkäisyyn kuluu rahaa.

Kaupungin tuottavan omaisuuden myynnillä ei pidä ratkaista talouden epätasapainoa ja jatkaa samalla entiseen tapaan. Kun omaisuus sitten olisi myyty, se ei enää tuottaisi mitään. Omaisuuden, esimerkiksi vuokra-asuntojen myynnin sijaan on nostettava veroja ja vähennettävä kuluja. Kun kriisivaiheen yli sitten on selvitty, voidaan veroja taas alentaa ja kaupungin omaisuus tuottaa edelleen. Jos omaisuus myydään, on myyntituottojen loputtua edessä verojen korottaminen, mutta tuloja myydystä omaisuudesta ei enää ole.

Paras tapa saada muutoksia aikaan on valita uudet päättäjät. Mitä useampi nykyiseen menoon tyytymätön jättää äänestämättä, sitä varmemmin ei mitään muutoksia ole odotettavissa. Käykäähän kopilla!