Katja Martelius piäkaapuntilaesessa paekallislehessä kirjottelj tänäuamuna kuopijolaesesta kulttuurjpolitiikasta, tae pikemminnii sem puutteesta. Kuopijossaha elelj aekonaan Kantim Minna ja kirjottelj monim paekov vielä nykyväännii ejistyksellisenä piettävee kirjallissuutta. Minnal lapsuuven kotj ja myöhemmin kaappaliike olj Kanttilassa, jonka Kuopijon kaapunti on nyt piästännä mänemäär rynterien kässii. Ja nää peijjoonit meinoo laettoo sen nyt rikkaehe asunnoeks. Tähä astiha Kanttila on suanna olla kaekkien kaapuntilaestej ja ulukopaekkakuntalaestennii käätössä. Tästä paekasta julistan Kuopijon kaapunnin poekottii!