Edellisessä kirjoituksessani käsittelin Matti Vanhasen ja Eero Paloheimon puutarhakaupunkivisioita. Paloheimon ympyröitä Eduskunnan kansalaisinfossa katsellesani tuli mieleeni, että tuohan muistuttaa kovasti Turkua. Paloheimon ekokaupungissa on 250 000 asukasta, Turulla on tavoitteena jokin samansuuntainen luku. Paloheimon kaupungeissa on tiiviisti rakennettu keskusta kerrostaloineen, sitten harvemmin rakennettua pientaloaluetta ja liepeillä peltoja, metsää ja energiantuotantoalueita. Työpaikat on sijoitettu lähelle asuinalueita, liikkuminen hoidetaan ekologisesti joukkoliikennevälineillä tai Paloheimon ideoimilla pikkuruisilla sähköautoilla. Ekokaupungissa on myös katkeamattomia viheralueiden ketjuja, samaan tapaan kuin Paloheimon suunnitelmissa koko maanosan halki.

Korostan jälleen, että näitä suunnitelmia ei ole tarkoitettu vaalikauden mittaisiksi, vaan niissä pyritään rakentamaan kestävää kaupunkikulttuuria tuleville tuhansille vuosille. Niitä ei siis ole tarkoituskaan rakentaa kerralla valmiiksi ja yhtäkkiä korvata kaikkea vanhaa.

Turkuhan on jo nyt puutarhakaupunki. Kaupunkipuistosuunnitelmassa on yhdistetty Aurajoen rantaa seurailevat puistot samaan kokonaisuuteen, jota yhtenäistetään muutamilla uusilla alueilla. Nythän Aurajoen rannan tuntumaan on jäänyt varsin laaja rakentamaton puistoalue, josta vasta viimeisten 15 vuoden kuluessa on nakerrettu huomattavan suuria paloja rakentamiseen, joten yhtenäistä puistoa meren rannasta Kaarinan rajalle Aurajoen rannassa ei enää saada aikaan. Myös viimeinen Aurajoen tuntumassa oleva metsäinen alue Turussa on juuri joutumassa rakennettavaksi, vaikka se olisi oikein hyvin sopinut kaupunkipuiston päätepisteeksi.

Toinen tärkeä lähelle luonnotilaa jäänyt laaja alue on merenranta Rauvolanlahdelta Katariinanlaakson ja Uittamon kautta Majakkarantaan ja lähes Aurajoen varteen saakka. Tätäkin kaistaletta uhkaa nyt katkeaminen kerrostalorakentamiseen Uittamon kallioille.

Näitä Turun viimeisiä laajoja luonnontilaisia alueita ei pitäisi enää pilata rakentamisella, vaan keskittää uudisrakentaminen kaupunkialueella oleville vajaakäyttöisille teollisuus-, maatalous- ja talousmetsäalueille ja nykyisten asuntoalueiden joutomaille. Turulla on vielä tällä hetkellä hyvät edellytykset kehittyä viihtyisäksi ja ekologiseksi puutarhakaupungiksi, mutta niitä ei pidä pilata lyhytjänteisellä suunnittelulla.