Energia-asioista oli päivän Hesarissa melkein sivun juttu, jossa kirjoitettiin muun muassa Vuotoksen altaasta. Altaan rakentamisen estää nykyisen vesilain toisen luvun viides pykälä, jonka mukaan rakentamiseen ei saa antaa lupaa, jos se aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa. Pientä vahinoa saa siis nykyisenkin lain mukaan aiheuttaa.

Vesilain uudistaminen on ollut vireillä vuodesta 2000. Uudistamista valmistellut toimikunta on ehdottanut, että valtioneuvosto saisi toimivallan myöntää poikkeus em. viidenteen pykälään, jos kyseessä olisi "yhteiskunnallisesti merkittävävä hanke". Tällaisen merkittävän hankkeen varjolla voitaisi tulevaisuudessa vesiluontoa vahingoittaa merkittävästi. Toimikunnan lähtökohta on siis se, että ihmisen toimet ovat aina tärkeämpiä kuin luonnon säilyttäminen. Pienen vahingon sallii jo nykyinenkin laki ja uuden lain nojalla saataisiin oikeutus suuremmankin vahingon tuottamiseen.

Tällaisen poikkeuksen salliminen vesilaissa johtaisi hallitsemattomaan tilanteeseen, jossa viimeiset luonnontilaiset vesistöt rantoineen tuhottaisiin nopeasti ja häikäilemättömästi energiayhtiöiden etujen vuoksi - yhteiskunnan edun nimissä.

Leskenlehdet kukkivat tänään Turussa ja lämpömittari näytti kahdeksaa astetta lämmintä.