Pääministeri Matti Vanhanen lähetti tänään Hesarin yleisönosastolla terveisiä Helsingin ilmastopäättäjille. Terveiset olivat suurimmaksi osaksi puhdasta asiaa, mutta yhdessä kohdassa pääministerin logiikka pettää pahasti, tosin syyllinen voi olla myös neuvonantaja - ellei peräti puolue. Vanhanen luokittelee jäte-energian uusiutuvaksi polttoaineeksi, jota käyttämällä voimme hidastaa ilmastonmuutosta. Nyt siis vain kaikki kilvan tuottamaan paljon, paljon lisää jätteitä, niin ilmastonmuutos saadaan torjutuksi?

Tarkastellaanpa asiaa lähemmin. Jäte-energiaa - mikä absurdi ilmaus muuten - voidaan tuottaa useilla tavoilla. Perinteiseltä kaatopaikalta voidaan ottaa talteen ja polttaa siellä syntyvä kaatopaikkakaasu, joka pääosin on metaania, hiilidioksidiakin pahempaa kasvihuonekaasua. Tässä tapauksessa polttaminen on ilmaston kannalta todellakin hyväksi. Menetelmää voidaan jalostaa ja lajitella biojäte erilleen muusta jätteestä. Biojäte voidaan sitten mädättää, jolloin saadaan samaa polttokelpoista kaasua ja multaa. Tämä on vieläkin parempi ratkaisu, kannatan lämpimästi.

Jäte-energiaa tuotetaan myös perinteiseen turkulaiseen tapaan: tuikataan jätteet tuleen. Ennen tämä tehtiin sen kummemmin jätteitä lajittelematta. Jätteet paloivat enemmän tai vähemmän, palamaton roina kuljetettiin kaatopaikalle. Tällä menetelmällä saadaan aikaan lämpöä, jota voidaan käyttää kaukolämmön ja sähkön tuotannossa. Taivaalle pääsee hiilidioksidin lisäksi yhtä sun toista ja jäljelle jää myrkyllistä roinaa. Uudempi turkulainen menetelmä perustuu siihen, että polttolaitokseen menevä jäte lajitellaan jo syntypisteessään. Pihoillamme on nykyisin omat astiat energiajätteelle. Suurin osa siihen kertyvästä aineksesta on erilaisia pakkauksia, yleensä muovisia. Pääministeri Vanhasen logiikalla ne ovat uusiutuva luonnonvara.

Muovi tehdään öljystä, nykyisellään käytännössä aina fossiilisesta raaka-aineesta. Muovin polttaminen merkitsee siis ilmaston kannalta fossiilisen polttoaineen käyttöä. Perinteinen kaatopaikalle hautaaminen olisi ilmastotaseen kannalta parempi ratkaisu kuin polttaminen. Maahan haudattuna muovi säilyy ihmisen aikaperspektiivistä tarkasteltuna ikuisesti eikä tuota kasvihuonekaasupäästöjä. Vielä tätäkin parempaan taseeseen päästään, jos muovi kierrätetään uusiokäyttöön ja sillä korvataan fossiilisia raaka-aineita. Jos kierrättäminen kuitenkin välillisesti tuottaa enemmän päästöjä kuin sillä vältetään, suosittelen edelleenkin muovin varastoimista tuleville sukupolville, vaikka maahan hautaamalla.

Puu polttoaineena ei lisää kasvihuonekaasupäästöjä, jos kasvatetaan sama määrä uutta puuta, saldo on siis nolla. Jos puuta sen sijaan ei polteta, vaan se käytetään raaka-aineena esimerkiksi rakennuksiin, huonekaluihin ja muihin pitkä-ikäisiin tuotteisiin, sen kasvihuonekaasupäästöjen saldo nousee merkittävästi positiiviseksi. Puuta kannattaisi siis ensisijaisesti käyttää raaka-aineena ja vasta toissijaisesti polttoaineena. Myös kirjojen kerääminen varastoi hiiltä pois ilmakehästä ;-)

Aidosti uusiutuvaa ja ilmastoneutraalia energiaa saadaan vain auringosta. Joko suoraan auringon säteilystä tai ilmaan ja veteen siirtyneestä tai biomassaan sitoutuneesta auringon energiasta. Ydinenergian ilmastosaldo jää plussan puolelle, mutta se ei ole uusiutuvaa ja siihen liittyy huomattava määrä muita ongelmia.

Vanhasen kirjoitus muistuttaa aiheellisesti, että uusiutuvaan energiaan siirtyminen on meidän kaikkien asia. Sanallakaan hän ei mainitse edullisempaa vaihtoehtoa: kulutuksen vähentämistä. Jos vähentäminen ei onnistu tai siihen ei haluta mennä, niin sitten on vain maksettava kulutuksesta entistä enemmän.