Jos kepu pettääkin aina, niin Mauri Pekkarinen on linjalleen uskollinen. Tämä demokraattisen anarkian sankari jatkaa sinnikästä taisteluaan Vuotoksen altaan rakentamiseksi ja Lapin ihmisten kiusaamiseksi. Demokraattinen anarkiahan tarkoittaa poliittista suuntausta, jossa vaaleilla valittu edustaja pyrkii levittämään laittomuutta ja sekasortoa. Nyt Pekkarisen tavoitteena on vesilain kiertäminen.

Demokraattista anarkiaa on viime aikoina harjoitettu laajemminkin. 1. tammikuuta 2007 tuli voimaan laki lapsipornografian levittämisen estotoimista. Tämän lain nojalla poliisi on laatinut salaisen listan lapsipornoa sisältävistä ulkomaisista sivustoista, joille pääsyn suomalaiset teleyritykset voivat vapaaehtoisesti estää. Tälle listalle on vastoin lakia päätynyt sekä kotimaisia sivustoja että ulkomaisia sivustoja, jotka eivät sisällä lapsipornoa. Lain nojalla harjoitetaan mielivaltaista sensuuria. Vihreä kansanedustaja Jyrki Kasvi on jättänyt asiasta Eduskunnassa kirjallisen kysymyksen.

Nettisensuurin perusteena käytetyn lain 1 §:ssä sanotaan "Tämän lain tarkoituksena on lasten ja heidän perusoikeuksiensa suojaamiseksi edistää toimenpiteitä, joiden avulla voidaan estää pääsy ulkomailla ylläpidettäviin lapsipornosivustoihin." Lain tarkoitus on luonnollisesti hyvä ja erittäin kannatettava, mutta lain käyttö on luiskahtanut mielivallan puolelle, kun sensuroiduksi voi joutua kotimainen sivusto, jolla ei ole lapsipornografiaa.