Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa aloittaa ensi syksynä toimintansa merilinja, joka valmentaa jatko-opintohin meriteollisuuden, satamatoimintojen, kauppamerenkulun ja mereen liittyvän tutkimuksen parissa, kertoo tänään jaettu Turkuposti, Turun kaupungin tiedotuslehti. Onko Turku siis jälkijunassa, kun muualla innostus erikoislukioihin näyttää jo olevan hiipumassa? Ei välttämättä. Paljon riippuu siitä, miten uusi linja toteutetaan. Suunnitteltuja kursseja ovat muun muassa meribiologia, talous- ja liikennemaantiede, merihistoria, ympäristökemia ja purjehtijakurssi. Ennestään koululla on vahva matemaattisten aineiden kurssitarjonta. Näistä lähtökohdista tuntuisi, että merilinja antaisi varsin monipuolisen pohjan erilaisiin jatko-opintoihin.

Olennaista erikoislukion onnistumisessa on se, onko sen käynnistä todella etua opiskelijalle hänen hakiessaan lukion jälkeen jatko-opintoihin - tai pahimmassa tapauksessa se, ettei siitä tule kohtuutonta haittaa. Kun peruskoulusta haetaan lukioon, hyvin harvalla on vielä minkäänlaista kuvaa siitä, mitä haluaisi elämällään tehdä. Moni menee lukioon vain, koska ei muutakaan keksi. Lukiolla onkin hyvin tärkeä rooli oppilaan elämänuran suunnittelussa. Parhaimmillaan innostava erityislukio luo vankan pohjan koko oppilaan loppuelämälle, huonoimmassa tapauksessa sulkee monia ovia, jos valinnaiset kurssit osoittautuvat vääriksi omien orastavien toiveiden kannalta.

Pitäisikö lukion sitten olla hyödyllinen vai mukava, jos molempia ei voi valita? Olen ehdottomasti mukavan lukion kannalla. Jos yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa näyttää, että monet alalle todella haluavat eivät sinne pääse tai heillä on vääränlainen pohjakoulutus, nämä molemmat voidaan korjata pääsykokeita muokkaamalla ja erilaisilla valmentavilla kursseilla, joita nykyisinkin tarjotaan. Tärkeintä on, että kaikille löytyy peruskoulun jälkeen kiinnostava koulupaikka eikä kukaan jää tässä vaiheessa kokonaan pois koulusta.

1270266.jpg
Musiikkilukion vanhojentansseissa ei tarvitse soittaa levyjä. Sibelius-lukio, Helsinki. Kuva: Keijo Luoto 15.2.2007