Vihreät pitivät viime viikonloppuna puoluekokouksen Mikkelissä. Olin paikalla, tässä joitakin minulle tärkeitä asioita, joista siellä puhuttiin. Kahteen päivään toki mahtui paljon muutakin, mutta valitsen nyt rusinat pullasta.

1574873.jpg
Puheenjohtaja Tarja Cronberg kuuntelee tässä tyytyväisenä Mikkelin kaupunginjohtajan tervehdystä kokousväelle. Vasemmalla puoluesihteeri Panu Laturi. Mikkelin läänihän ryhtyi ekolääniksi jo reilut 20 vuotta sitten ja muun muassa luomutuotanto on saanut läänissä hyvän jalansijan. Mikkeliläiset ja vihreät voivatkin molemmat pitää itseään edelläkävijöinä ympäristöajattelussa, joka viime aikoina on alkanut levitä vankasti jopa perinteisesti tiukkoina vastustajina pidettyihin piireihin.

1574893.jpg
Omassa puheenvuorossaan Tarja puhui työministerin roolinsa mukaisesti työelämästä. Hän toivoi työelämään lisää joustoa, lisää tuottavuutta työaikaa lyhentämällä ja lisää aikaa ihmisille itselleen ja heidän läheisilleen. Jouston olisi lähdettävä työntekijän itsensä tarpeista, ei työnantajan. Tuottavuuden on monissa tutkimuksissa todettu olevan parempi, jos työaika on nykyistä lyhyempi tai paremmin työntekijän säädeltävissä. Väsynyt työntekijä ei ole parhaimmillaan. Tarjan puhe työajan joustosta muistutti kovasti sitä, mitä itsekin esitin reilut 20 vuotta sitten eri yhteyksissä, muun muassa työvoimahallinnossa työskennellessäni. Tulinpa kirjoittaneeksi asiasta vihreiden vaalikirjaankin Keski-Suomessa vuonna 1990, juuri ennen laman iskemistä. Tämä kirjoitushan löytyy myös netistä keskeneräisestä arkistosta, johon joskus kokosin vanhoja juttujani.

1574963.jpg
Europarlamentaarikko Satu Hassi puhui jälleen asiaa energiasta. Koulutukseltaan hän on tekniikan lisensiaatti, erikoistumisalanaan sähkövoima- ja energiatekniikka. Varsin mielenkiintoisia olivat hänen esittämänsä luvut. Esimerkiksi uusiutuvaa energiaa hyödyntävän teknologian maailmanmarkkinat vuonna 2007 olivat noin 100 miljardia euroa. Siis 100 000 000 000 €. Se on aika paljon rahaa. Alan vuosikasvu on noin 60 %. Kiina ja Intia ovat hyvää vauhtia kirimässä alan johtoon. Suomi on tämän alan kehitysmaa, meillä tyydytään pääosin kuoleviin tekniikoihin. Suomi on ulkomaalaisten yritysten koekenttää, jossa muun muassa jo muutaman vuoden päästä suunnitellaan kokeiltavan Olkiluodon uudessa voimalassa ydinvoimatekniikkaa, jota ei ole vielä missään maassa hyväksytty. Uusi polttotekniikka tuottaa aivan uudenlaisia turvallisuusriskejä, joista ei vielä ole mitään tietoa. Myös voimalan tuottama ydinjäte on entistä radioaktiivisempaa. Pohjimmiltaanhan ydinvoima on 1800-luvun höyryvoimatekniikkaa, jossa vain höyry saadaan aikaan perinteisen hiilen polttamisen sijaan uraanin hajoamisen tuottamalla lämmöllä. Sekä hilli että uraani ovat loppumassa muutamassa vuosikymmenessä. Muu maailma panostaakin jo voimakkaasti uusiutuvaan energiaan.

1575033.jpg
Espoolainen kansanedustaja Johanna Karimäki toi terveiset vihreiden maaseututyöryhmältä, joka on talven ja kevään aikana valmistellut vihreiden uuden maaseutupoliittisen ohjelman. Se ohjelmahan on lyhyesti sanottuna hyvä, olin sitä itsekin tekemässä. Ansio ohjelmasta toki kuuluu koko mainiolle ryhmälle ja Johannalle työn hienosta vetämisestä. Suomen menneisyys on maaseudulla, mutta siellä on myös tulevaisuutemme.

1575069.jpg
Puoluesihteeri dokumentoi kokousväkeä, oikealla kokouksen puheenjohtajistoon kuulunut tamperelainen Olli-Poika Parviainen.

1575079.jpg
Vihreiden puolukokoukset eivät ole vanhojen partojen juttu. Tässä etualalla edustava näyte turkulaisista puolukokousedustajista. Mutta toki muutama vanha partakin oli paikalla, minun lisäkseni:

1575122.jpg
Kaupunginvaltuutettu Stephen Condit Savonlinnasta.

Lähellä salin ulko-ovea oli kokouksen varsinainen nuoriso-osasto:
1575142.jpg
Vasemmalla pilkistää hiukan kokouksen ekovihreä kuopus, 3 viikkoa, ruokatunnillaan.