Seinäjoen koututuskuntayhtymä Sedu on värvännyt venäläisiä nuoria Suomeen opiskelemaan alueensa yritysten työvoimatarpeiden täyttämiseksi. Lama iski koulutuskuntayhtymän johdon järjenkäyttöön. Nuorten kanssa on sovittu, että opiskelu ja oleskelu Suomessa kustannetaan heille opintojen ajaksi. Nyt koulutuskuntayhtymä on yksipuolisesti lopettanut sopimuksen noudattamisen. Vieraassa maassa olevat nuoret jätetään kylmästi oman onnensa nojaan, kesken koulutuksen.

Tällaista menettelyä ei voi hyväksyä, tässä rikotaan törkeästi länsimaisen sopimusoikeuden perusteita. Koulutuskuntayhtymän luottamusmiesjohdon olisi syytä erota välittömästi niin tästä kuin muistakin luottamustehtävistään - tai se on erotettava. Tällainen käytös osoittaa näiden henkilöiden olevan syvästi epäluotettavia. 

Kuinkahan tällainen käytös perustellaan? Sopimusta ei tarvitse noudattaa, koska vastapuoli on nuoria? Ulkomaalaisia? Venäläisiä? Sopimuksia yleensäkään ei tarvitse ottaa niin vakavasti?

Vastuulliset löytyvät kuntayhtymän nettisivuilta.

Keskusta-kokoomusjohtoinen Seinäjoen seutu luottaa vahvasti yrittäjyyteen. Minä yrittäjänä kiitän onneani, etten asu seudulla. Miten voisi yrittäjä toimia tuollaisessa toimintaympäristössä? En suosittele kenellekään.