Vihreä Lanka on pitkään antanut säännöllisen palstatilan kahdelle nimettömälle kolumnistille, takasivun Vihreille laseille ja Niemeläiselle. Toki molemmat kirjoittavat joskus ihan hyvin ja silloin tällöin asiaakin, mutta kenen linjaa he edustavat puoluelehdessä? Tällä viikolla numerossa 1-2/2008 nimimerkkikirjoittelijoita yhdistää julkisuus - ei heidän omansa, vaan muiden. Vihreät lasit kirjoittaa otsikolla Laki ja järjestys mediasta ja julkkisten käsittelystä siinä. Nimeltä mainitaan Kari Uoti, Matti Vanhanen, Susan Ruusunen ja Merikukka Forsius. Ihan kuin olisin lukenut aiheesta ennenkin, mutta ehkä median sisäpiiriläiseksi esittäytyvä kirjoittajakin on lukenut lehtiä. Mitään uutta näkökulmaa tai orastavaa vihreyttä en hakemallakaan hänen jutustaan löydä.

Niemeläinen sen sijaan etsii uutta näkökulmaa tai ainakin ilmaisua julkisille palveluille otsikolla Julkisista yhteisiin. Sanat julkinen ja palvelu pitäisi hänen mielestään korvata kouriintuntuvammilla käsitteillä. Hän näkee julkiset palvelut vastakohtana kaupallisille palveluille ja vetää tästä johtopäätöksen, että ne ovatkin yhteisiä palveluita.

Palvelun Niemeläinen määrittelee hyvinvointivaltiossa tarkoittavan sitä, että "yhteisö auttaa ja tukee jäseniään, jotka jossakin elämänvaiheessaan tai ehkä koko elämänsä ajan tarvitsevat apua ja tukea." Niemeläinen päätteleekin julkisten palvelujen olevan "yhteinen apu- ja tukijärjestelmä", mutta myöntää, ettei termi ole kovin hyvä. Hänen logiikkansa tuli tässä kuitenkin selväksi. Meillä on siis kaupalliset palvelut, joita kansalaisten pitäisi ensisijaisesti käyttää, mutta erityisen avun tarpeessa olevat voivat turvautua julkisiin palveluihin.

Tämähän tarkoittaa esimerkiksi joukkoliikenteeseen sovellettuna, että julkisia liikennepalveluja järjestettäisiin vain jostain erityisestä syystä itsenäiseen liikkumiseen kykenemättömille ihmisille. Julkinen terveydenhoito pääosin purettaisiin, koska sen käyttäjiksi jäisivät vain varattomat ja kaikkein sairaimmat. Kunnalliset jätehuoltolaitokset lakkautettaisiin ja myytäisiin yrittäjille. Jätteiden kuljetuksesta vastaisivat kansalaiset itse. Ruostuvia vesi- ja viemäriverkostoja virityksineen ei tarvitsisi enää huoltaa, vaan ne myytäisiin eniten tarjoavalle. Kunnallinen peruskoulu rajattaisiin varattomien lapsille, ammatillinen koulutus siirrettäisiin yrityksille ja valtion yliopistot myytäisiin...

Taisi käydä niin, että Niemeläinen löysi uuden näkökulman - ainakin suomalaisista perinteistä katsoen - mutta sujuva ja totuudenmukainen ilmaus sille jäi löytymättä. Mutta edustaako Niemeläinen Vihreän Liiton nykyistä kantaa? Onko puoluelehti tarkoituksellisesti johdattelemassa jäsenistöään oikealle? Kuin sattumalta lehden keskiaukeamalla oli tänään kissan, vieläpä melko ison roikaleen kokoinen otsikko Oikealle, mars!