Hesarissa Jouni Mölsä kirjoitti tänään Venäjän puolustusvoimien tiedustelupäällikön, lippueamiraali Georgij Alafuzoffin (Alafuzovin, jos nimi translitteroidaan suomeksi eikä englanniksi) arvioista. Alafuzovin puheista kuuluu taas suurvalta-asemaa havittelevan imperialistisen Venäjän uho pahimmillaan ja vaarallisimmillaan. Juuri tuollaiset miehet ovat aina vieneet maansa sotaan ja ilmeisesti tulevat tekemään sen jatkossakin. Mölsä kertoo Alafuzovin sanoneen, että Venäjän omat asiantuntijat ovat arvioineet Venäjän joutuvan mukaan suureen konfliktiin 2020- tai 2030-luvulla. Kilpailu taloudellisesta ja poliittisesta vaikutusvallasta johtaa siihen, että Venäjä on valmis käyttämään sotilaallista voimaa. 

Huolestuttavaa Alafuzovin arviossa on muun muassa se, että hän katsoo konfliktien syntyyn vaikuttavan esimerkiksi kansallisvaltioiden murenemisen. Venäläinen käsitys kansallisvaltiostahan on - Venäjä. Monikansallisen Neuvostoliiton raunioille on nykykäsityksen mukaan noussut venäläinen kansallisvaltio. Sen murenemisella tarkoitetaan luonnollisesti sitä, että jokin kymmenistä Venäjän alistamista kansoista haluaa itsenäisyyttä tai autonomiaa Venäjän imperialistisen hallinnon alta, siis perustaa oman kansallisvaltion. Kiistoja on odotettavissa erityisesti luonnonvarojen hallinnasta. Venäjä siis uhkaa, että se käyttää asevoimiaan, jos jokin sen alistama kansa haluaisi itse hyötyä omilla alueillaan olevista luonnonvaroista, omilla ehdoillaan.

Juttuun liittyvässä tietokulmassa on listattu Venäjän tavoitteita. Kaksi ensimmäistä ovatkin alueellisen suurvallan asema ja oman alueen yhtenäisyyden säilyttäminen. Niissä piilee seuraavan suuren konfliktin siemen.

Venäjä ei aio katsoa suopeasti myöskään itsenäisten naapureidensa liittymistä NATOon. Tämä pitäisi ottaa huomioon myös Suomea NATOon ajavien poliitikkojen. Miksi turhaan ärsyttää paranoidista naapuria, kun sen voi jättää tekemättäkin?