Sonera on keräämässä maaseudun puhelinlangat pois. Sen jälkeen monilla alueilla maaseutua ei enää ole mahdollisuutta langalliseen laajakaistayhteyteen. Tätä ennakoiden on lankapuhelinliittymien jo ennestäänkin kohtuuttomia kuukausimaksuja korotettu entisestään, jotta käyttäjät siirtyisivät kännykkään. Langallisen laajakaistan tilalle voi ottaa liittymän Digitan @450-verkkoon, joka toimii NMT-puhelimilta vapautuneella 450 MHz radiotaajuudella. Digita itse ei myy liittymiä, vaan niitä hoitaa kolme operaattoria. Verkko ei vielä kata koko maata.

@450-verkossa on mahdollista saada vain yhden megan laajakaista, johon lehtitietojen mukaan vielä liittyy päivittäisiä ja kuukausittaisia datan määrän rajoituksia. Edelleen liittymän nopeus riippuu myös samanaikaisten käyttäjien määrästä. Käytännössä tämä tuottaa suuria hankaluuksia yrityksille tai laitoksille, jotka jäävät tämän verkon varaan. Sonera kertoo nettisivuillaan: "Laajakaista Langaton on laajakaistatasoinen internetyhteys myös niille alueille, minne ei aiemmin ole nopeaa yhteyttä saanut." Minusta tuossa pitäisi lukea: "... myös niille alueille, joille aikaisemmin sai nopean ja huomattavasti edullisemman laajakaistayhteyden."

Maaseudun alasajossa ollaan nyt siirtymässä kokonaan uudelle tasolle. Laajakaistayhteyksien osalta lähestytään nyt sitä tilannetta, johon jo vuosia sitten ennustin päädyttävän, jos yhteyksien hoito jätetään puhtaasti markkinavoimien hoidettavaksi. Tuloksena ovat heikot yhteydet kalliilla hinnalla ja sinne tänne jää katvealueita, joille ei saa mitään yhteyttä.

Etätyömahdollisuuksien parantamisen sijasta ollaan luomassa lisää työttömyyttä, kun maalla jo elävien ihmisten työskentelyedellytyksiä heikennetään.