Käsiini sattui Luonnos valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi. Ensimmäisen tavoitteen alussa sanotaan: "Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemssaolevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä."

Tästä käykin jo ilmi, mihin tavoitteilla tosiasiallisesti tähdätään: elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamiseen. Kaikki muu on tälle alisteista. Oireellista minusta on se, että tavoitteissa ei mainita lainkaan alueiden käyttämättä jättämistä. Toisin sanoen suunnitelmiin ei kuulu, että jossain päin jokin alue jätettäisiin kokonaan kaiken taloudellisen toiminnan ulkopuolelle, luonnontilaiseksi tai hiljalleen palautumaan luonnontilaiseksi. Tämän valossa näyttäisi siltä, että kaikki tulevatkin luonnonsuojelualueet syntyvät enemmän tai vähemmän sattumalta.

Tavoitteissa puhutaan paljon yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä, "taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua." Tästä tulee hakemattakin mieleen lapsuuteni 60-luvun vielä eheyttämättömässä kaupungissa, jossa oli paljon rakentamattomia tontteja, pieniä metsiköitä keskustassa, puronvarsia, peltotilkkuja, hylättyjä taloja puutarhoineen, viimeisiä omakotitaloja kerrostalojen keskellä, ylisuuria kerrostalopihoja ilman ainoatakaan autopaikkaa... Eivät lapset silloin kaivanneet iltapäiväkerhoja, leikkipuistoja tai muita rakennettuja virikkeitä.

Tavoitteiden tarkistuksen lisäksi netistä löytyy niiden ympäristöarviointi, 46 sivua.

Kokonaisuudesta jäi jotenkin taas sellainen vaikutelma, että ennen kaikkea tässä on kysymys Helsinginseudun kehittämisestä ja muu maa on olemassa vain Helsinginseudun kehityksen turvaamiseksi. Muita alueita pidetään toistaiseksi yllä Helsinginseudun (ent. pääkaupunkiseudun) työvoimareservien ylläpitämiseksi.

Yleisöllä on ylihuomiseen 24.1.2008 saakka aikaa kommentoida tavoiteluonnosta. Kommentit voi toimittaa sähköpostitse: ym.kirjaamo(at)ymparisto.fi