Turun yliopiston biologian laitokselta tuli tiedote ekologian kurssista, jonka lopputentin voi kirjoittaa englanniksi, suomeksi, vapaavalintaisella skandinaavisella kielellä (miel. ei islannilla), pohjoissaameksi tai saksaksi. Ei sivistysyliopistoa vielä ole kokonaan menetetty.